Programma BIT.NL/EdeStad.nl

BedrijfsTafeltenniscompetitie

                                                                 Voorjaar 2017

Beste deelnemer;

In deze bijlage tref je het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltennis competitie voorjaar 2017 aan.

Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning.

Organisatie

Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:

Voorzitter: Jan Mostert ( Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0640455510)
Competitieleider: Peter Groen (Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623229316)
Wedstrijdcommissaris speelavonden: Rob de Pater : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /0653796854
Publiciteit: Wim Spelt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 0612179646

Deelnemers:

Er doen deze aflevering weer 12 teams mee. Team Ede Stad is deze aflevering niet meer van de partij maar Ede Stad blijft wel haar naam verbinden aan onze competitie met verslaglegging in Ede Stad Digitaal en weekblad.
De speelavond is de donderdag. In een enkel geval mogen teams daar in onderling overleg met de competitieleider van afwijken. De wedstrijd op bv een woensdagavond moet wel voor de officiële speeldatum worden afgewerkt.

Poule systeem voorronde:
Gekozenen is - op basis van reacties en ervaringen - de huidige formule wat aan te passen.
Er wordt gestart met een halve competitie waarin alle teams elkaar eenmaal ontmoeten.
Daarna worden in twee finale avonden eindrondes met 3 poules: nrs 1t/4, 5 t/m 8 en 9t/m de definitieve eindstanden bereikt. gespeeld.
Deze aflevering bij de berekening van de eindstand tellen alle games weer mee De puntentelling en het aantal te spelen games blijven ongewijzigd. Er wordt per duel altijd ‘best of five’ gespeeld. Dat levert voor het team per gewonnen game een punt op. Er zijn dus voor een team per speelavond maximaal dertig punten te behalen.
De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten wedstrijden najaar 2016. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald.
Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie (voorronden en finalepoule) geldig.
De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten wedstrijden najaar 2016. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald.
Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie (voorronden en finalepoule) geldig.
Een deelnemend team mag tijdens een wedstrijd maximaal twee spelers opstellen die regelmatig in competitieverband tafeltennisbond (NTTB/Gelre) spelen. Als competitiespelers worden beschouwd spelers die gemiddeld minimaal vier keer in competitieverband NTTB/Gelre) zijn uitgekomen. Daarbij wordt gekeken naar het afgelopen seizoen 2016 en de lopende voorjaarscompetitie 2017. De competitieleider (Peter Groen) zal dit bewaken.
Ook mogen de ploegen na de voorronden geen nieuwe spelers meer aan de spelerslijst toevoegen.
Spelers die ingezet worden in de finale wedstrijden moeten in de voorronden minimaal vier keer hebben mee gespeeld.
De commissie is zich er terdege van bewust dat het een bedrijfstafeltennis competitie is en moet blijven. Daaraan wil zij vooralsnog niet tornen. Wel zullen de regels naar de geest en niet alleen naar de letter in een voorkomend geval worden gehanteerd.

De eerste speelavond is donderdag 19 januari 2017.
De laatste speelavond is donderdag 30 maart. De voorjaarscompetitie 2017 wordt op donderdag 11 mei 2017 besloten met een individueel toernooi.
Play-offs van 2 finaleavonden.
Na de voorronde gaan we verder in met de finale avonden in drie poules.
In de A - poule komen vier teams uit. Dat zijn de nrs 1 tot en met 4 eindstand voorronden.
In de B - poule 4 teams; de plaatsen 5 tot en met 8 geëindigde teams uit. de voorronden.
In de C- poule komen vier teams uit. Dat zijn de nummers 9, 10,11 en 12. uit de voorronden.

Hoe komt deze finale indeling tot stand?
Bij de bepaling van de eindstanden is het totaal behaalde wedstrijdpunten ( per avond maximaal 30) bepalend. Bij twee gelijk geëindigde teams is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Is dat ook gelijk is het game totaal van die wedstrijd doorslaggevend. Is ook dat gelijk gelijk wordt gekeken naar saldo (gewonnen - verloren games) gedurende de gehele competitie. Geeft zelfs dat geen beslissing wordt er geloot.
Eindigen er drie of meer teams gelijk, is het game saldo bepalend. Is dat gelijk beslist het aantal gewonnen games. Is dat ook gelijk beslist het minst verloren aantal games. Is zelfs daarna geen beslissing gevallen wordt geloot.

Finale ronden
In de finalerondes speelt in poule A team 1 uit de voorronde tegen de nr 4 en 2 tegen 3,
De winnaars spelen op de 2 e avond voor de eindklassering in de competitie plaatsen 1 en 2 de verliezers voor de 3 en 4e plek.
In poule B team 5 uit de voorronde tegen de nr 8 en 6 tegen 7,
De winnaars spelen op de 2 e avond voor de eindklassering in poule B voor de plaatsen 1 en 2 de verliezers voor de 3 en 4e plek.
In poule C A team 9 uit de voorronde tegen de nr 12 en 10 tegen 11
De winnaars spelen op de 2 e avond voor de eindklassering in poule C voor de plaatsen 1 en 2 de verliezers voor de 3 en 4e plek.

Het bedrijfstafeltennistoernooi wordt traditioneel besloten met het individueel Open Bedrijfstafeltennis Toernooi. De speeldatum daarvoor is zoals eerder gemeld vastgesteld op donderdagavond 11 mei 2017.
Aan dit toernooi kunnen alle spelers meedoen van het bedrijfstafeltennis toernooi en spelers namens sponsoren en andere geïnteresseerde bedrijven uit de Edese regio. De commissie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers per bedrijf te maximaliseren. De poule indeling zal in principe uit niet meer dan acht spelers bestaan.

Hoe werkt de competitie?

Elke donderdagavond wordt om 19.45 uur gestart met de wedstrijden. Daar willen we, gezien het feit dat nog velen van ons moeten/mogen werken, ook de hand aan houden.

Het is verstandig om wat eerder aanwezig te zijn, zodat je nog even in kan spelen, het competitieformulier kunt invullen en een lekker kopje koffie drinken.
Peter Groen en Rob de Pater zijn tijdig aanwezig zijn om uit te leggen hoe de competitie formulieren moeten worden ingevuld. Vragen rond de voorgift berekening enz. kunnen worden toegelicht.
Rob de Pater reikt elke avond de wedstrijdformulieren uit. Hij geeft ook aan op welke tafel de wedstrijd wordt gespeeld. Graag na afloop de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk volledig ingevuld bij hem inleveren.
Peter Groen zorgt dat de standen en individuele scores worden bijgewerkt.

Wim Spelt zorgt dat er een verslag opgeleukt met foto’s op de internetsite van onze mediapartner EdeStad.nl en TTV BIT.NL komt te staan. Dit geeft extra aandacht voor uw bedrijf of sponsor. Ziet u iets leuks dat het vermelden waard is noteer dat dan op de achterzijde van het uitslagenbriefje. Wellicht komt het in het verslag terug!

Klasse indeling
Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast.
Vuistregel:
Bij een winstpercentage tussen 35 en 65 % blijft de indeling ongewijzigd.
Lager dan 35 % zakt men een nivo. De laagste klasse is acht. Nieuwkomers, die slechts recreatief hebben gespeeld, kunnen in klasse negen worden ingeschaald.
Hoger dan 65 % stijgt men een klasse.
Er wordt gespeeld met een team van 3 of 4 mensen. Drie spelers altijd alle individuele partijen. In het dubbel mag een persoon extra worden ingezet. Per speelavond mag een team maximaal twee competitiespelers (Tafeltennisbond) opstellen.
Spelers die aangemeld/ingeschreven zijn bij het desbetreffende team spelen voor de punten. Invallers die niet aangemeld/ingeschreven zijn bij een team spelen niet voor de punten.

De procenten-bokaal kan alleen worden gewonnen door spelers die minimaal 2/3 van het aantal wedstrijden (voorronden en play-offs) hebben meegedaan. Dat is voor deze editie naar beneden afgerond op 7 wedstrijden.
Bij onvoorziene omstandigheden kan overleg worden gepleegd met wedstrijdleider Peter Groen. Hij kan bij hoge uitzondering dispensatie verlenen.
Een speler kan slechts bij 1 team aangemeld/ingeschreven zijn.
Het team dat niet compleet achter de tafel verschijnt, krijgt automatisch een 3-0 nederlaag per partij op het wedstrijdformulier bijgeschreven.
Reglementair besliste partijen tellen niet mee voor de individuele berekening van de score.
Iedere teamspeler speelt per wedstrijd 3 enkelpartijen en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. Let op bij de dubbel moet je om de beurt de bal raken! In totaal worden er dus 10 wedstrijden gespeeld. Er wordt altijd best of five gespeeld. Dat betekent dat degene die het eerste drie games wint de partij wint.

De games gaan tot 11 punten en om de 2 punten wissel je van service. Wordt het 10-10 dan serveer je om de beurt net zo lang tot het verschil 2 punten is.
Deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alle games ( max 30 punten per avond) weer mee.
Om de krachtsverschillen te verminderen moeten spelers met tafeltennis ervaring punten voor geven. Hoeveel punten je voor krijgt of voor moet geven kun je zelf uitrekenen aan de hand van het voorgift-systeem. (Zie bord in de zaal). Standaard geldt als maximale voorgift 7 punten. Een uitzondering geldt voor de spelers die een landelijke divisie indeling (bereikt) hebben bij een klasse verschil van 7 of meer wordt dan maximaal 8 punten voor gegeven.
Bij elke wedstrijd moet er iemand tellen. Dit kan in een onderling af te spreken ‘om en om’ systeem gebeuren. Telborden zijn voldoende in de zaal te vinden.
Alle uitslagen vul je in op het competitieformulier. Na afloop geef je de formulieren aan Rob de Pater.
Vragen en/of suggesties over het verloop van deze competitie kunnen worden voorgelegd aan competitieleider Peter Groen. Hij zal, indien dit document daarin niet voorziet, een beslissing nemen.
Tijdens alle speelavonden is de bar geopend en staat men klaar een hapje en een drankje te serveren.

Rest ons jullie heel veel tafeltennis plezier te wensen.
Namens de organisatie met sportieve groet;
Peter Groen
Jan Mostert
Rob de Pater
Wim Spelt

Teams bedrijfscompetitie tafeltennis
1. D&O Belasting Advies
2. Jumbo Supermarkt Rhenen
3. Gril Petit Restaurant de Piramide
4. ABS Autoherstel Hanegraaf
5. Spelt Financiële Adviseurs
6. Massagepraktijk De Cirkel - Ede
7. Wurms Logistics BV
8. Midgetgolf De Dikkenberg
9. Virtiso
10. Grand café Mr Bojangles
11.Wurms Pakketservice
12. Autobedrijf Van Roekel

Speeldatums:

Ronde 1 ABS Autoherstel Hanegraaf - Piramide
19-1-2017 Autobedrijf Van Roekel - Spelt financiële adviseurs
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Midgetgolf De Dikkenberg
  Wurms Logistics BV - Massage praktijk De Cirkel
  Virtiso     - Grand café Mr. Bojangles
  D & O Belasting Advies - Wurms Pakketservice BV
           
Ronde 2 Piramide   - D & O Belasting Advies
26-1-2017 Wurms Pakketservice BV - Virtiso
  Grand café Mr. Bojangles - Wurms Logistics BV
  Massage praktijk De Cirkel - Jumbo Supermarkt Rhenen
  Midgetgolf De Dikkenberg - Autobedrijf Van Roekel
  Spelt financiële adviseurs - ABS Autoherstel Hanegraaf
           
Ronde 3 Spelt financiële adviseurs   Piramide
2-2-2017 ABS Autoherstel Hanegraaf - Midgetgolf De Dikkenberg
  Autobedrijf Van Roekel - Massage praktijk De Cirkel
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Grand café Mr. Bojangles
  Wurms Logistics BV - Wurms Pakketservice BV
  Virtiso      - D & O Belasting Advies
           
Ronde 4 Virtiso     - Piramide
9-2-2017 D & O Belasting Advies - Wurms Logistics BV
  Wurms Pakketservice BV - Jumbo Supermarkt Rhenen
  Grand café Mr. Bojangles - Autobedrijf Van Roekel
  Massage praktijk De Cirkel - ABS Autoherstel Hanegraaf
  Midgetgolf De Dikkenberg - Spelt financiële adviseurs
           
Ronde 5 Autobedrijf Van Roekel - Piramide
16-2-2017 Jumbo Supermarkt Rhenen - ABS Autoherstel Hanegraaf
  Wurms Logistics BV - Spelt financiële adviseurs
  Virtiso     - Midgetgolf De Dikkenberg
  D & O Belasting Advies - Massage praktijk De Cirkel
  Wurms Pakketservice BV  - Grand café Mr. Bojangles
           
Ronde 6 Wurms Logistics BV  - Piramide
23-feb Virtiso      - Jumbo Supermarkt Rhenen
  D & O Belasting Advies  - Autobedrijf Van Roekel
  Wurms Pakketservice BV  - ABS Autoherstel Hanegraaf
  Grand café Mr. Bojangles  - Spelt financiële adviseurs
  Massage praktijk De Cirkel  - Midgetgolf De Dikkenberg
           
Ronde 7 Jumbo Supermarkt Rhenen - Piramide
2-3-2017 Wurms Logistics BV - Autobedrijf Van Roekel
  Virtiso     - ABS Autoherstel Hanegraaf
  D & O Belasting Advies - Spelt financiële adviseurs
  Wurms Pakketservice BV - Midgetgolf De Dikkenberg
  Grand café Mr. Bojangles  - Massage praktijk De Cirkel
           
Ronde 8 Piramide    - Massage praktijk De Cirkel
9-3-2017 Midgetgolf De Dikkenberg  - Grand café Mr. Bojangles
  Spelt financiële adviseurs  - Wurms Pakketservice BV
  ABS Autoherstel Hanegraaf  - D & O Belasting Advies
  Autobedrijf Van Roekel  - Virtiso
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Wurms Logistics BV
           
Ronde 9 Piramide   - Grand café Mr. Bojangles
16-3-2017 Massage praktijk De Cirkel  - Wurms Pakketservice BV
  Midgetgolf De Dikkenberg  - D & O Belasting Advies
  Spelt financiële adviseurs - Virtiso
  ABS Autoherstel Hanegraaf - Wurms Logistics BV
  Autobedrijf Van Roekel - Jumbo Supermarkt Rhenen
           
Ronde 10 Piramide   - Midgetgolf De Dikkenberg
23-3-2017 Spelt financiële adviseurs  - Massage praktijk De Cirkel
  ABS Autoherstel Hanegraaf  - Grand café Mr. Bojangles
  Autobedrijf Van Roekel  - Wurms Pakketservice BV
  Jumbo Supermarkt Rhenen  - D & O Belasting Advies
  Wurms Logistics BV  - Virtiso
           
Ronde 11 Piramide   - Wurms Pakketservice BV
30-3-2017 Grand café Mr. Bojangles  - D & O Belasting Advies
  Massage praktijk De Cirkel  - Virtiso
  Midgetgolf De Dikkenberg  - Wurms Logistics BV
  Spelt financiële adviseurs  - Jumbo Supermarkt Rhenen
  ABS Autoherstel Hanegraaf  - Autobedrijf Van Roekel
           
6-4-2017 Finale ronde I      
20-4-2017 Finale ronde II      
11-5-2017 Individueel tournooi    

 

Evenementen

17aug
Trainingsdag (jeugd)
18aug
Trainingsdag (jeugd)
19aug
Trainingsdag (jeugd)

Agenda

Juli 2017
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6