Programma BIT.NL/EdeStad.nl
BedrijfsTafeltenniscompetitie
Najaar 2017

Beste deelnemer(s)
In dit overzicht het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltennis competitie van het najaar 2017 aan. Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning.

Organisatie
Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Voorzitter: Jan Mostert ( Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0640455510)
Competitieleider: Peter Groen (Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623229316)
Wedstrijdcommissaris speelavonden: Rob de Pater : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0653796854
Publiciteit: Wim Spelt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0612179646

Deelnemers:
Er doen deze aflevering 14 teams mee. Nieuwe teams die deze aflevering mee doen zijn: Lukkien, Pool- en Snookercentrum Q’s en V&V Personeelsdiensten. Deze nieuwe teams heten wij hartelijk welkom en wij wensen jullie een leuke en sportieve competitie toe. Het bedrijf Wurms Logistics speelt deze editie niet mee wat wij uiteraard jammer vinden. Ede Stad blijft ook nu haar naam verbinden aan onze competitie met verslaglegging in Ede Stad Digitaal en weekblad.

De speelavond is de donderdag. In een enkel geval mogen teams daar in onderling overleg met de competitieleider van afwijken. De wedstrijd op bv een woensdagavond moet wel voor de officiële speeldatum worden afgewerkt.

Poule systeem:
Gekozen is om het systeem zodanig op te zetten dat er voor een ieder zoveel mogelijk gespeeld gaat worden. Daarom is er gekozen voor een halve competitie zonder play-off. 

Dit is gezien de beschikbare data en het aantal deelnemers de optimale situatie voor deze najaarscompetitie. Een week nadat de reguliere competitie is afgelopen spelen we het individuele- en bedrijfstoernooi.
Er wordt dus gestart met een halve competitie waarin alle teams elkaar eenmaal ontmoeten.
Daarna wordt op de slotavond het individuele- en bedrijfstoernooi gehouden.
Ook deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alle games weer mee. De puntentelling en het aantal te spelen games blijven ongewijzigd. Er wordt per duel altijd ‘best of five’ gespeeld. Dat levert voor het team per gewonnen game een punt op. Er zijn dus voor een team per speelavond maximaal dertig punten te behalen.

De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten van de wedstrijden van het voorjaar 2017. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald. Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie geldig.

Een deelnemend team mag tijdens een wedstrijd maximaal twee spelers opstellen die regelmatig in competitieverband tafeltennisbond ( NTTB/Gelre of andere NTTB afdeling) spelen. Als competitiespelers worden beschouwd spelers die gemiddeld minimaal vier keer in competitieverband NTTB/Gelre of andere afdeling) zijn uitgekomen. Daarbij wordt gekeken naar het afgelopen seizoen 2017 en de lopende najaarscompetitie 2017, de competitieleider (Peter Groen) zal dit bewaken.

De commissie is zich er terdege van bewust dat het een bedrijfstafeltenniscompetitie is en moet blijven. Daaraan wil zij vooralsnog niet tornen. Wel zullen de regels naar de geest en niet alleen naar de letter in een voorkomend geval worden gehanteerd.

Start en einde:
De eerste speelavond is donderdag 14 september 2017, de laatste speelavond is donderdag 7 december 2017.
De najaarscompetitie 2017 wordt op donderdag 14 december 2017 besloten met een individueel- en bedrijfstoernooi.

Hoe komt de eindstand tot stand?
Bij de bepaling van de eindstanden is het totaal behaalde wedstrijdpunten ( per avond maximaal 30) bepalend. Bij twee gelijk geëindigde teams is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Is dat ook gelijk is het game totaal van die wedstrijd doorslaggevend. Is ook dat gelijk dan wordt gekeken naar saldo (gewonnen - verloren games) gedurende de gehele competitie. Geeft zelfs dat geen beslissing wordt er geloot. Eindigen er drie of meer teams gelijk, is het game saldo bepalend. Is dat gelijk beslist het aantal gewonnen games. Is dat ook gelijk beslist het minst verloren aantal games. Is zelfs daarna geen beslissing gevallen wordt geloot.

Het bedrijfstafeltennistoernooi wordt traditioneel besloten met het individueel Open Bedrijfstafeltennis Toernooi. De speeldatum daarvoor is vastgesteld op donderdagavond 14 december 2017.

Aan dit toernooi kunnen alle spelers meedoen van de bedrijfstafeltenniscompetitie en spelers namens sponsoren en andere geïnteresseerde bedrijven uit de Edese regio. De commissie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers per bedrijf te maximaliseren. De poule indeling zal in principe uit niet meer dan acht spelers bestaan.

Hoe werkt de competitie?
Elke donderdagavond wordt om 19.45 uur gestart met de wedstrijden. Daar willen we, gezien het feit dat nog velen van ons moeten/mogen werken, ook de hand aan houden. Als organisatie zullen we er meer op letten dat, ook als zijn er nog maar 2 spelers aanwezig, ook op dit tijdstip wordt begonnen met de wedstrijden.

Het is verstandig om wat eerder aanwezig te zijn, zodat je nog even in kan spelen, het competitieformulier kunt invullen en een lekker kopje koffie drinken. Peter Groen en Rob de Pater zijn tijdig aanwezig zijn om uit te leggen hoe de competitie formulieren moeten worden ingevuld. Vragen rond de voorgift berekening enz. kunnen worden toegelicht.
Rob de Pater reikt elke avond de wedstrijdformulieren uit. Hij geeft ook aan op welke tafel de wedstrijd wordt gespeeld. Graag na afloop de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk volledig ingevuld bij hem inleveren. Peter Groen zorgt dat de standen en individuele scores worden bijgewerkt.

Eip Janssen en Wim Spelt zorgen er voor dat er een verslag opgeleukt met foto’s op de internetsite van onze mediapartner EdeStad.nl en TTV BIT.NL komt te staan. Dit geeft extra aandacht voor uw bedrijf of sponsor. Ziet u iets leuks dat het vermelden waard is noteer dat dan op de achterzijde van het uitslagenbriefje. Wellicht komt het in het verslag terug!

Klasse indeling:
Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast.

Vuistregel:
Bij een winstpercentage tussen 35 en 65% blijft de indeling ongewijzigd.
Lager dan 35% zakt men een niveau. De laagste klasse is acht. Nieuwkomers, die slechts recreatief hebben gespeeld, kunnen in klasse negen worden ingeschaald.
Hoger dan 65 % stijgt men een klasse.

Er wordt gespeeld met een team van 3 of 4 mensen. Drie spelers altijd alle individuele partijen. In het dubbel mag een persoon extra worden ingezet. Per speelavond mag een team maximaal twee competitiespelers (Tafeltennisbond) opstellen.
Spelers die aangemeld/ingeschreven zijn bij het desbetreffende team spelen voor de punten. Invallers die niet aangemeld/ingeschreven zijn bij een team spelen niet voor de punten.

De procenten-bokaal kan alleen worden gewonnen door spelers die minimaal 2/3 van het aantal wedstrijden hebben meegedaan. Dat is voor deze editie naar beneden afgerond op 8 wedstrijden. Bij onvoorziene omstandigheden kan overleg worden gepleegd met wedstrijdleider Peter Groen. Hij kan bij hoge uitzondering dispensatie verlenen.

Een speler kan slechts bij 1 team aangemeld/ingeschreven zijn.

Het team dat niet compleet achter de tafel verschijnt, krijgt automatisch een 3-0 nederlaag, per te spelen wedstrijd, op het wedstrijdformulier bijgeschreven. Reglementair besliste partijen tellen niet mee voor de individuele berekening van de score.

Iedere teamspeler speelt per wedstrijd 3 enkelpartijen en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. Let op bij de dubbel moet je om de beurt de bal raken! In totaal worden er dus 10 wedstrijden gespeeld. Er wordt altijd best of five gespeeld. Dat betekent dat degene die het eerste drie games wint de partij wint.
De games gaan tot 11 punten en om de 2 punten wissel je van service. Wordt het 10-10 dan serveer je om de beurt net zo lang tot het verschil 2 punten is.

Deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alle games ( max 30 punten per avond) weer mee.
Om de krachtsverschillen te verminderen moeten spelers met tafeltennis ervaring punten voor geven. Hoeveel punten je voor krijgt of voor moet geven kun je zelf uitrekenen aan de hand van het voorgift-systeem. ( Zie bord in de zaal). Standaard geldt als maximale voorgift 7 punten. Een uitzondering geldt voor de spelers die een landelijke divisie indeling (bereikt) hebben bij een klasse verschil van 7 of meer wordt dan maximaal 8 punten voor gegeven.

Bij elke wedstrijd moet er iemand tellen. Dit kan in een onderling af te spreken ‘om en om’ systeem gebeuren. Telborden zijn voldoende in de zaal te vinden.

Alle uitslagen vul je in op het competitieformulier. Na afloop geef je de formulieren aan Rob de Pater of Peter Groen.

Vragen en/of suggesties over het verloop van deze competitie kunnen worden voorgelegd aan competitieleider Peter Groen. Hij zal, indien dit document daarin niet voorziet, een beslissing nemen.
Tijdens alle speelavonden is de bar geopend en staat men klaar een hapje en een drankje te serveren.
Rest ons jullie heel veel tafeltennis plezier te wensen.

Namens de organisatie met sportieve groet;
Peter Groen
Jan Mostert
Rob de Pater
Wim Spelt

Teams bedrijfscompetitie tafeltennis
1. Jumbo Supermarkt Rhenen
2. Autobedrijf van Roekel
3. Spelt Financiële Adviseurs
4. D & O Administratie en Belastingadvies
5. Grandcafé Mr. Bojangels
6. Midgetgolf De Dikkenberg
7. Virtiso
8. ABS Autoherstel Hanegraaf
9. Massagepraktijk De Cirkel-Ede
10. Wurms Pakketservice
11. Piramide Ede
12. Q’s Pool- en Snookercentrum
13. Lukkien
14. V & V Personeelsdiensten

Speel schema:

14.09.2017 Autobedrijf van Roekel - Lukkien
  Spelt Financiële Adviseurs - Q's Pool- en Snookercentrum
  D & O Adm. en Belastingadvies - Piramide Ede
  Grandcafé Mr.Bojangels - Wurms Pakketservice
  Midgetgolf De Dikkenberg - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Virtiso - ABS Autoschade Hanegraaf
  Jumbo Supermarkt Rhenen - V & V Personeelsdiensten
21.09.2017 Jumbo Supermarkt Rhenen - Lukkien
  Autobedrijf van Roekel - Q's Pool- en Snookercentrum
  Spelt Financiële Adviseurs - Piramide Ede
  D & O Adm. en Belastingadvies - Wurms Pakketservice
  Grandcafé Mr.Bojangels - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Midgetgolf De Dikkenberg - ABS Autoschade Hanegraaf
  Virtiso - V & V Personeelsdiensten
28.09.2017 Jumbo Supermarkt Rhenen - Q's Pool- en Snookercentrum
  Autobedrijf van Roekel - Piramide Ede
  Spelt Financiële Adviseurs - Wurms Pakketservice
  D & O Adm. en Belastingadvies - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Grandcafé Mr.Bojangels - ABS Autoschade Hanegraaf
  Midgetgolf De Dikkenberg - Virtiso
  Lukkien - V & V Personeelsdiensten
05.10.2017 Lukkien - Q's Pool- en Snookercentrum
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Piramide Ede
  Autobedrijf van Roekel - Wurms Pakketservice
  Spelt Financiële Adviseurs - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  D & O Adm. en Belastingadvies - ABS Autoschade Hanegraaf
  Grandcafé Mr.Bojangels - Virtiso
  Midgetgolf De Dikkenberg - V & V Personeelsdiensten
12.10.2017 Lukkien - Piramide Ede
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Wurms Pakketservice
  Autobedrijf van Roekel - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Spelt Financiële Adviseurs - ABS Autoschade Hanegraaf
  D & O Adm. en Belastingadvies - Virtiso
  Grandcafé Mr.Bojangels - Midgetgolf De Dikkenberg
  Q's Pool- en Snookercentrum - V & V Personeelsdiensten
19.10.2017 Q's Pool- en Snookercentrum - Piramide Ede
  Lukkien - Wurms Pakketservice
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Autobedrijf van Roekel - ABS Autoschade Hanegraaf
  Spelt Financiële Adviseurs - Virtiso
  D & O Adm. en Belastingadvies - Midgetgolf De Dikkenberg
  Grandcafé Mr.Bojangels - V & V Personeelsdiensten
26.10.2017 Q's Pool- en Snookercentrum - Wurms Pakketservice
  Lukkien - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Jumbo Supermarkt Rhenen - ABS Autoschade Hanegraaf
  Autobedrijf van Roekel - Virtiso
  Spelt Financiële Adviseurs - Midgetgolf De Dikkenberg
  D & O Adm. en Belastingadvies - Grandcafé Mr.Bojangels
  Piramide Ede - V & V Personeelsdiensten
02.11.2017 Piramide Ede - Wurms Pakketservice
  Q's Pool- en Snookercentrum - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Lukkien - ABS Autoschade Hanegraaf
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Virtiso
  Autobedrijf van Roekel - Midgetgolf De Dikkenberg
  Spelt Financiële Adviseurs - Grandcafé Mr.Bojangels
  D & O Adm. en Belastingadvies - V & V Personeelsdiensten
09.11.2017 Piramide Ede - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Q's Pool- en Snookercentrum - ABS Autoschade Hanegraaf
  Lukkien - Virtiso
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Midgetgolf De Dikkenberg
  Autobedrijf van Roekel - Grandcafé Mr.Bojangels
  Spelt Financiële Adviseurs - D & O Adm. en Belastingadvies
  Wurms Pakketservice - V & V Personeelsdiensten
16.11.2017 Piramide Ede - ABS Autoschade Hanegraaf
  Q's Pool- en Snookercentrum - Virtiso
  Lukkien - Midgetgolf De Dikkenberg
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Grandcafé Mr.Bojangels
  Autobedrijf van Roekel - D & O Adm. en Belastingadvies
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede - Wurms Pakketservice
  Spelt Financiële Adviseurs - V & V Personeelsdiensten
23.11.2017 Wurms Pakketservice - ABS Autoschade Hanegraaf
  Piramide Ede - Virtiso
  Q's Pool- en Snookercentrum - Midgetgolf De Dikkenberg
  Lukkien - Grandcafé Mr.Bojangels
  Jumbo Supermarkt Rhenen - D & O Adm. en Belastingadvies
  Autobedrijf van Roekel - Spelt Financiële Adviseurs
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede - V & V Personeelsdiensten
30.11.2017 Massagepraktijk De Cirkel - Ede - ABS Autoschade Hanegraaf
  Wurms Pakketservice - Virtiso
  Piramide Ede - Midgetgolf De Dikkenberg
  Q's Pool- en Snookercentrum - Grandcafé Mr.Bojangels
  Lukkien - D & O Adm. en Belastingadvies
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Spelt Financiële Adviseurs
  Autobedrijf van Roekel - V & V Personeelsdiensten
07.12.2017 Massagepraktijk De Cirkel - Ede - Virtiso
  Wurms Pakketservice - Midgetgolf De Dikkenberg
  Piramide Ede - Grandcafé Mr.Bojangels
  Q's Pool- en Snookercentrum - D & O Adm. en Belastingadvies
  Lukkien - Spelt Financiële Adviseurs
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Autobedrijf van Roekel
  ABS Autoschade Hanegraaf - V & V Personeelsdiensten
14.12.2017 Individueel en Bedrijfstoernooi    

Evenementen

17jan
Valleitoernooi Recreanten bij BIT 19.45 uur
17jan
PAC
17jan
Valleitoernooi Recreanten
18jan
Zaal verhuurd Teskwik
19jan
BSM Pallas 08.00 t/m 10.00
19jan
Valleitoernooi Competitie bij SHOT 19.30 uur
19jan
Valleitoernooi Senioren SHOT

Agenda

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4