Agenda ALV 2017

Beste leden hierbij de agenda voor de ALV van 2017 welke zal plaatsvinden op maandag 24 april aanvang 19.45 met koffie of thee, en de ALV start om 20.00 uur, tussendoor zal een pauze worden ingelast. De vergaderstukken heeft u reeds ontvangen van de secretaris, en de verwachting is dat de voorzitter de ALV rond 22.15 uur zal sluiten.

Hamer

Tot maandag 24 april.
Bestuur TTVBIT

 Opening:
1. Uitreiking topscore trofee jeugd
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2016
4. Jaarverslagen 2016
    4a. Algemeen
    4b. Gebouw
    4c. Ledenadministratie
    4d. Barzaken
    4e. Technische Zaken
           - 4e1 Jeugdcommissie
          - 4e2 Recreanten & 55+ groep
          - 4e3 onderlinge toernooien
     4f. Sponsorcommissie / PR
     4g. Bedrijf Tafeltennis Competitie
     4h. Vrijwilligers / Ledenwerving / Ledenbehoud
     4i. Penningmeester 
          - 4i1. Verslag kascommissie
          - 4i2. Financieel verslag 2016
          - 4i3. Benoeming kascommissie
5. Agendapunten ALV 2017
    - 5a. Herziende begroting 2017
    - 5b. Begroting 2018
    - 5c. Contributie 2018
    - 5d. Openstaande vacatures en commissies
    - 5e. Energie toelichting (door bestuurslid Bao)
6. Bestuursverkiezingen
   - Wim van Ooijen Voorzitter herkiesbaar voor 1 jaar.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Evenementen

23mrt
BSM Pallas 08.00 t/m 10.00
25mrt
Dutch Talent Practice (Lars Wildenborg)
01apr
Zaalhuur stage RTC NTTB

Agenda

Maart 2018
M D W D V Z Z
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1