Agenda ALV 2019

Beste leden hierbij de agenda voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2019 welke zal plaatsvinden op maandag 29 april aanvang 19.45 met koffie of thee, en de ALV start om 20.00 uur, tussendoor zal een pauze worden ingelast. Deze agenda en de vergaderstukken volgen binnenkort via mail, de verwachting is dat de voorzitter de ALV rond 22.15 uur zal sluiten.

Hamer

Hieronder de agenda en noteer maandag 29 april alvast in uw agenda.
Bestuur TTVBIT

Agenda ALV BIT.NL d.d. 29 april 2019 aanvang 20.00 uur 
(Koffie vanaf 19.45)

 1. Opening
 2. Uitreiking topscore trofee
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 2018
 5. Jaarverslagen 2018
      5a. Algemeen
      5b. Gebouw 
      5c. Ledenadministratie
      5d. Barzaken
      5e. Technische Zaken
      5f.  Sponsorcommissie / PR
      5g. Bedrijf Tafeltennis Competitie
      5h. Penningmeester
      5h1  Verslag kascommissie
      5h2  Financieel verslag 2018
      5h2  Benoeming nieuwe kascommissie
 6. Agendapunten ALV 2019
      6a. Status en toelichting Energie maatregelen
      6b. Barprijzen aanpassing nav inkoopcorrectie en BTW verhoging
      6c. Begroting   2020
      6d. Contributie 2020
      6e. Huishoudelijk Reglement vaststellen
      6f. Openstaande vacatures en commissies
 7. Bestuursverkiezingen 
      7a. Bao Nguyen secretaris is tussendoor aftredend en niet herkiesbaar.
      7b. Bert Nab bestuurslid Technische Zaken is aftredend en herkiesbaar nog voor 1 jaar.
      7c. Wim van Ooijen voorzitter voor zijn laatste periode t/m 2020.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Leden ontvangen vanaf week 13 via hun mailadres de jaarverslagen en de notulen van 2018.

tot ziens op 29 april. 

Locatie Langekampweg 8, Ede

Met vriendelijke groet,
Wim van Ooijen
Voorzitter TTV BIT

 

Evenementen

18apr
Zaal gehuurd J Mostert
28apr
Zaal gehuurd NTTB

Agenda

April 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5