De ALV van 2020 is uitgesteld.

Beste leden hierbij de melding dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2020 van TTV BIT is uitgesteld tot de tweede helft van dit jaar vanwege de genomen corona maatregelen.


Hamer

Hieronder wel de agenda, wat de juiste datum gaat worden zal later door mij gecommuniceerd worden.

Agenda ALV BIT.NL 2020 

1. Opening

2. Uitreiking topscore trofee

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen ALV 2019

5. Jaarverslagen 2019
a. Algemeen
b. Gebouw
c. Ledenadministratie
d. Barzaken
e. Technische Zaken
f. Sponsorcommissie / PR
g. Bedrijf Tafeltennis Competitie
h. Website
i. Vrijwilligers / Ledenwerving / Ledenbehoud
j. Penningmeester
- Verslag kascommissie
- Financieel verslag 2019
- Benoeming nieuwe kascommissie

6. Agendapunten ALV 2020
a. Evaluatie zonnepanelen en aanschaf airco’s, inclusief akkoord ALV kredietaanvraag. (*)
b. Uitkomsten commissie Noodkreet.
c. Vrijwilligers beleid en/of verplichting van alle leden/ouders.
d. Ledenwerving en ledenbehoud.
d. Huishoudelijk Reglement v1.3 vaststellen in v2.0.
e. Begroting 2021.
f.  Contributie 2021.

7. Bestuursverkiezingen
a. Bert Nab bestuurslid Technische Zaken is aftredend.
b. Het bestuur stelt voor Yorick Schurink te benoemen als bestuurslid Technische Zaken voor 2 jaar.
c. Het bestuur stelt voor Remon Langius te benoemen als bestuurslid Bar en Gebouw voor 2 jaar.
d. Het bestuur stelt voor Christine Blauw te benoemen als secretaris voor 1 jaar.
e. Het bestuur stelt voor Peter Groen te benoemen als Algeheel bestuurslid (en vice-vz) voor 1 jaar.
f.  Voorzitter Wim van Ooijen is aftredend.
g. Het bestuur en de ALV stelt voor om Wim Spelt te benoemen als nieuwe voorzitter voor 2 jaar.

8. Rondvraag

9. Sluiting

(*)
Wilt u vooraf aan de ALV informatie over 6a wensen, kan contact worden opgenomen met Peter Groen

Locatie: Langekampweg 8, 6715 AV Ede

Met vriendelijke groet,
Wim van Ooijen
Scheidend Voorzitter TTV BIT

Evenementen

Geen evenementen

Agenda

Augustus 2020
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6