Programma BIT.NL/EdeStad.nl
BedrijfsTafeltenniscompetitie
Voorjaar 2020

Beste deelnemer(s)
In dit overzicht het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltennis competitie van het voorjaar 2020 aan. Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning.

Organisatie
Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Voorzitter: Arjan de Boer ​(​ ​Email:​ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ​ ​of​ ​0625336623)
Competitieleider: Peter​ ​Groen​ ​(Email:​ ​Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.​ ​of​ ​0623229316)
Publiciteit en tafelindeling:​ ​Wim​ ​Spelt​  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.​/​ ​0612179646 

Deelnemers:

Er​ ​doen​ ​deze​ ​aflevering​evenals in de najaar-competitie ​11​ ​teams​ ​mee.​ ​ Ede​​ ​Stad​ ​blijft​ ​ook​ ​nu ​​haar​ ​naam verbinden ​ aan​​ ​onze​ ​competitie​ ​met​ ​verslaglegging​ in​ ​​Ede​ ​Stad​ ​Digitaal​ ​en ​​in de woensdagkrant.

De​ ​speelavond ​is de​ donderdag.​​ Er is door de competitiecie besloten dat er in principe geen wedstrijd kan worden verzet. In een enkel geval(calamiteit) kan de wedstrijdleiding een wedstrijd verzetten. Een verzoek daartoe kan 1 week van tevoren via Wim Spelt ingediend worden(emailadres en mobiele telefoonnummer zie hierboven). Wim Spelt communiceert dit met alle commissieleden en kan bij uitzondering beslissen of deze wedstrijd wordt verzet. Verzette wedstrijden dienen altijd in dezelfde week of de week erna te worden ingehaald.. 

Poule systeem:

Gekozen​ ​is​ ​om​ ​het​ ​systeem​ ​zodanig​ ​op​ ​te​ ​zetten​ ​dat​ ​er​ ​voor​ ​een​ ​ieder​ ​zoveel​ ​mogelijk gespeeld gaat​ worden.​ ​Daarom​ ​is​ ​er​ ​gekozen ​​voor ​​dezelfde opzet als in de najaar competitie, dus 1 poule van 11 waarin alle teams 1x tegen elkaar spelen.

Een​ ​week​ nadat​ de​ reguliere​ ​competitie ​is afgelopen​ ​spelen we​ het​ individuele- ​en​ ​bedrijfstoernooi.​

Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld is bekend wie de winnaar is van deze voorjaar editie.

Deze​ ​aflevering wordt gespeeld conform het NTTB systeem, dus elke partij is 1 punt. Voor de procentenbeker(individueel) tellen alle games mee.Er​ ​ wordt gespeeld volgens het best of three gespeeld. Er kan door een team dus maximaal 10 punten per wedstrijd worden gehaald.

Wel is er een aanpassing gedaan voor wat betreft de voorgift bij de klasse-verschillen.

In het oude systeem begon de sterkste qua klasse altijd op 0 punten en kreeg de minst sterke een aantal punten voor. In het nieuwe systeem begint iedereen met 0 punten maar moet de sterkste qua klasse meer punten scoren.

Dit systeem verloopt dan als volgt:
Bij 1 klasse verschil moet de sterkste speler tot 13 punten spelen, de minst sterke tot 11 punten
Bij 2 klassen verschil tot 15 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 3 klassen verschil tot 16 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 4 klassen verschil tot 17 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 5 klassen verschil tot 18 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 6 klassen verschil tot 19 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 7 klassen verschil tot 20 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 8 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 9 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 10 punten
Bij 10 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 9 punten
Bij 11 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 8 punten
Bij 12 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 7 punten
Bij 13 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 6 punten

De​ ​deelnemende​ ​spelers​ ​zijn​ ​ingeschaald​ ​op​ ​basis​ ​van​ ​de​ ​resultaten​ ​van​ ​de​ ​wedstrijden​ ​van het ​ najaar​ ​​2019, waarbij wel rekening is gehouden met de nieuwe puntentellingen. Hierdoor kunnen sommige spelers die net onder 60% scoorden of daarnet op of boven zaten een klasse hoger zijn ingedeeld. Dit is door de commissie zorgvuldig bekeken en unaniem vastgesteld. ​​Door de vernieuwde puntentelling is dit ook niet meer dan redelijk, immers de sterkere speler heeft ook meer kan om punten te behalen. De​ individuele​ ​speelsterkte​​ zal​ in​ ​​de ​​wedstrijdzaal​ worden​​ ​opgehangen en tevens worden meegezonden met dit document. Nieuwkomers ​zullen​ met​ ​ gezond’​ verstand​ ​door​ de​ competitieleider​​ ​(Peter​ ​Groen) ​​worden ingeschaald.

Na​ ​twee​ ​speelronden​ ​mag​ ​hij​ ​op​ ​basis​ ​van​ ​de​ ​resultaten​ ​de​ ​klassenindeling​ ​bijstellen.​ ​De klassenindeling​ ​blijft​ ​gedurende​ ​de​ ​gehele​ ​competitie​ ​geldig.

Een​ ​deelnemend​ ​team​ ​mag​ ​tijdens​ ​een​ ​wedstrijd​ ​maximaal​ ​twee​ ​spelers​ ​opstellen​ die​ regelmatig​ in​ ​competitieverband​ tafeltennisbond​ ​ (​ NTTB/Gelre​ of​​ andere​​ NTTB​​ afdeling)​ spelen. ​Als​​ competitiespelers​ ​worden​​ beschouwd​ ​spelers​ ​die​ ​gemiddeld​ minimaal ​vier keer​​ in​ competitieverband​ ​NTTB/Gelre​ of​ ​andere​ ​afdeling)​ zijn uitgekomen.​ Daarbij​ wordt​​ gekeken​ naar​ ​het ​​afgelopen​ ​seizoen​ ​2019​ ​en​ ​de​ ​lopende​ voorjaar competitie​ ​2020.​​ De​​ competitieleider​ (Peter​ ​Groen)​ ​zal​ ​dit​ ​bewaken.

De​ ​commissie​ ​is​ ​zich​ ​er​ ​terdege​ ​van​ ​bewust​ ​dat​ ​het​ ​een​ ​bedrijfstafeltenniscompetitie​ is en​ moet blijven.​ ​Daaraan​ wil​ zij​​ vooralsnog​​ niet​ ​tornen.​ Wel​ ​zullen de​​ regels​​ naar​ de​ geest​​ en​ niet​ alleen​ naar​ de​ letter​ in​​ ​een​ ​voorkomend​ ​geval​ worden​​ ​gehanteerd.

Start en einde:
De​ ​eerste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ 23 januari ​2020. De​ ​laatste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ 16 april ​2020.​ ​De​ voorjaar competitie​ ​2020 wordt​ ​op​ donderdag​ ​23​ april ​2020​ ​besloten ​​met​ ​een​ ​individueel-​ ​en​ ​bedrijfstoernooi.

Hoe komt de eindstand tot stand?
Bij​ ​de​ ​bepaling​ ​van​ ​de​ ​eindstanden​ ​is​ ​het​ ​totaal​ ​behaalde​ ​wedstrijdpunten​ ​(​ per​ ​ avond​ maximaal​ ​10)​ ​bepalend.​ ​Bij​ ​twee​ ​gelijk​ geëindigde​ ​ ​teams is​​ het​​ onderlinge​​ resultaat​ doorslaggevend.​ ​Is​ ​dat​ ​ook​ ​gelijk​ ​is​ ​het​ ​game ​​totaal​ van​​ die​ wedstrijd​​ doorslaggevend.Is​ ​ ook​ dat​ ​gelijk dan​ ​wordt​ ​gekeken​ ​naar​ ​saldo​ ​(gewonnen​ ​- ​​verloren​ ​games)​ ​gedurende​ ​de​ ​gehele competitie. ​Geeft​ ​zelfs​ dat​ geen​ ​beslissing wordt​​ er​ ​​geloot.

Eindigen​ ​er​ ​drie​ ​of ​​meer​ teams​​ ​gelijk, ​​is​ ​het ​game saldo​​ ​bepalend.​ ​Is​ dat​​ ​gelijk​ dan beslist​​ ​het aantal ​gewonnen​ ​games.​ ​Is​ dat​ ​ook  gelijk​​  dan beslist​ ​ het​  ​minst​ ​​verloren​ aantal​​ ​games.​ ​Is​ ​zelfs daarna ​geen​ ​beslissing​ ​gevallen​ dan wordt er​ ​geloot.​ 

Het​ ​bedrijfstafeltennistoernooi​ ​wordt​ ​traditioneel​ ​besloten​ ​met​ ​het​ ​individueel​ ​Open Bedrijfstafeltennis​ ​Toernooi.​ ​De​ ​speeldatum​ ​daarvoor​ ​is​ ​zoals​ ​eerder​ ​gemeld​ ​vastgesteld​ ​op donderdagavond​ ​23 april 2020. 

Aan​ ​dit​ ​toernooi​ ​kunnen​ ​alle​ ​spelers​ ​meedoen​ ​van​ ​de​ ​bedrijfstafeltenniscompetitie​ ​en​ ​spelers namens ​ sponsoren​ ​ en​ ​ andere​ ​ geïnteresseerde​ ​ ​bedrijven​ ​uit ​​de​ Edese​​ ​regio.​ ​De​ ​commissie behoudt ​ zich​ ​ het​ ​ recht​ ​ voor​ ​ het​ ​ ​aantal ​  deelnemers​ ​​per​ ​bedrijf​ ​te​ ​maximaliseren.​ De​​ ​poule indeling ​ zal​ ​ in​​ ​principe​ ​uit​ ​niet​ ​meer​ ​dan​ ​acht​ ​spelers​ bestaan.​ 

Hoe werkt de competitie?
Elke​ ​donderdagavond​ ​wordt​ ​om​ ​19.45​ ​uur​ ​gestart​ ​met​ ​de​ ​wedstrijden. Daar​ willen​​ we, gezien hetfeitdatnogvelen ​​van ​​ons​ ​moeten/mogen​ ​werken,​ ​ook ​​de hand​​ ​aan houden.

Als​ ​organisatie​ ​zullen​ ​we​ ​er​ ​meer​ ​op​ ​letten​ ​dat,​ ​ook​ ​als​ ​is er nog maar 1 of 2​ ​spelers aanwezig, op​​ dittijdstipwordt​ begonnen​ ​ met​ ​de​ ​​wedstrijden. 

Het​ ​is​ ​verstandig​ ​om​ ​wat​ ​eerder​ ​aanwezig ​te​ zijn,​​ zodat​ je​ nog​ even​ in​ kan ​spelen, het​ competitieformulier​ ​kunt​ ​invullen​ ​en een​ lekker​​ ​kopje​ ​koffie​ ​drinken.

​​Peter​ ​Groen​ , ​Wim Spelt en Arjan de Boer​ ​zijn​ ​tijdig​ ​aanwezig​ ​zijn​ om​​ ​uit​ ​te​ ​leggen​ ​hoe​ ​de​ ​competitie formulieren moeten​ worden​ ingevuld.​Vragen​ rond​ de​ voorgift​ berekening​ ​​enz.​ ​kunnen worden toegelicht.​

​​Wim Spelt  ​reikt​ ​elke ​avond de​ wedstrijdformulieren​ ​uit.​ ​Hij geeft ook​ aan​ op​ welke​ tafel​ de​ ​wedstrijd​ ​wordt​ ​gespeeld. ​​Graag​ ​na​ ​afloop​ ​de​ ​wedstrijdformulieren​ ​zo​ ​snel​ ​mogelijk volledig ingevuld​ bij hem​ inleveren.​

Peter​ ​Groen​ ​zorgt​ ​dat​ ​de​ ​standen​ ​en​ ​individuele​ ​scores​ ​worden​ ​bijgewerkt.

​Wim​ ​Spelt en Eip Janssen​ ​zorgen​ ​er voor​ dat​ er een verslag​ opgeleukt​ met​ foto’s ​op de​ internetsite van​​ ​onze​ ​mediapartner​ ​EdeStad.nl ​​en​ ​TTV​ BIT.NL​ ​​komt​ ​te​ staan.​ ​Dit​ geeft​​ ​extra aandacht ​voor​ uw​ bedrijf​ of​ sponsor.​ Ziet​ u​ iets leuks​ dat​ het​ vermelden​ waard​ is noteer​​  dat​ dan​ ​op​ ​de​ ​achterzijde​ ​van​ ​het​ ​uitslagenbriefje.​ ​Wellicht​ ​komt​ ​het​ ​in​ ​het​ ​verslag​ ​terug! 

Klasse indeling:
Iedereen​ ​heeft​ ​een​ ​klasse​ ​indeling​ ​achter​ ​zijn/haar​ ​naam​ ​staan.​ ​Dit​ ​is​ ​bepaald​ ​op​ ​basis​ ​van​ ​de resultaten ​van​ de​ vorige​ competitie.​
Voor​ ​nieuwe​ ​deelnemers​ ​wordt​ ​door​ ​competitieleider​ ​Peter​ ​Groen​ ​de​ ​klasse​ ​indeling vastgesteld.​ ​Deze​ ​kan​ ​zo​ ​nodig​ ​tussentijds​ ​worden​ ​aangepast.

Vuistregel:

Bij​ ​een​ ​winstpercentage​ ​tussen​ ​ongeveer 35​ ​en​ ongeveer ​60​ ​%​ ​blijft​ ​de​ ​indeling​ ​ongewijzigd. Lager​ ​dan​ ​ongeveer 35​ ​%​ ​zakt​ ​men​ ​een​ ​niveau.​ ​De​ ​laagste​ ​klasse​ ​is​ acht.​​ ​Nieuwkomers,​ ​die ​​slechts recreatief ​ hebben​ ​ gespeeld,​ kunnen​ in​ klasse​ negen​ ​worden​ ​ingeschaald.​Hoger​ ​dan​ ​ongeveer 60​ ​%​ ​stijgt​ ​men​ ​een​ ​klasse.

Er​ ​wordt​ ​gespeeld​ ​met​ ​een​ ​team​ ​van​ ​3​ ​of​ ​4​ ​mensen.​ ​Drie​ ​spelers​ spelen ​altijd​ ​alle​ ​individuele partijen.​ ​In ​ het​ ​ dubbel​ ​ mag​ ​ een​ ​ persoon​ ​extra worden​ ingezet.​ Per​ speelavond​ mag​ een​ team​ maximaal​ ​twee competitiespelers​ (Tafeltennisbond)​ ​opstellen. Hier wordt strikt de hand aan gehouden en zijn geen afwijkingen mogelijk.   

Spelers​ ​die​ aangemeld/ingeschreven​​ zijn​​ ​bij ​het desbetreffende​ team​ spelen voor de​ punten.​Invallers​ ​die​ ​niet​ a​angemeld/ingeschreven​ ​zijn​ bij​​ ​een ​​team​ ​spelen​ ​niet​ ​voor ​​de​ ​punten.

De​ ​procenten-bokaal​ kan​ alleen​​ worden​ gewonnen​ door​​ spelers​ ​die minimaal​ 50%​ van het​ aantal​ ​wedstrijden hebben​ meegedaan.​ Dat​ ​ is​ voor​ deze​ ​​editie ​naar​ ​beneden afgerond​ ​op​ 5​ wedstrijden.

Bij​ ​onvoorziene​ ​omstandigheden​ ​kan​ ​overleg​ ​worden​ ​gepleegd​ ​met​ ​wedstrijdleider​ ​Peter Groen.​ ​Hij​ ​kan​ ​bij​ ​hoge​ ​uitzondering​ ​dispensatie​ ​verlenen.

Een​ ​speler​ ​kan​ ​slechts​ ​bij​ ​1​ ​team​ ​aangemeld/ingeschreven​ ​zijn.

Het​ ​team dat​​ niet​ compleet​ ​achter​​ de​​ ​tafel​ verschijnt,​ krijgt​ automatisch​ een​ 3-0​​ nederlaag​,​ per​ te spelen wedstrijd,​ ​op ​het​ ​ wedstrijdformulier​ ​bijgeschreven.​

Reglementair​ ​besliste​ ​partijen​ ​tellen​ niet​ ​mee​ ​voor​ ​de​ ​individuele​ ​berekening​ ​van​ ​de​ ​score.

Iedere​ ​teamspeler​ ​speelt ​ per​ ​ wedstrijd​  ​3​​  enkelpartijen​ ​ en​ ​ er​ ​ wordt​ ​ 1​ ​ dubbelpartij​ ​ gespeeld.​ ​ Let​ op​ ​bij​ ​de​ ​dubbel​ ​moet​ ​je ​ ​om​  de​ ​ beurt​ ​ de​ ​ bal​ ​ raken!​ ​ In​ ​ totaal​ ​ worden​ ​ er​ ​ dus​ ​ 10​ ​ ​wedstrijden gespeeld.​ ​Er​ ​worden ​​​gespeeld volgens het best of three systeem, dus 2-0, 2-1,0-2 of 1-2 . ​  

De​ ​puntentelling is hiervoor al weergegeven. Alleen als de tegenstander in dezelfde klasse speelt moet er na elke game 2 punten verschil.​ Wordt​ ​ het​​  10-10​​  dan​ serveer​ ​je​ ​om​ ​de​ ​beurt ​ net​ ​ zo​ ​ lang​​  tot​  ​het​​ ​verschil​ ​2 ​​punten​ ​is. 

Deze​ ​aflevering​ ​tellen​ ​bij​ ​de​ ​berekening​ ​van​ ​de​ ​eindstand​ ​alleen wedstrijdpunten (​ ​max​ ​10​ ​punten per avond)​​ ​ ​mee.

De voorgift is hiervoor al weer gegeven Bij​ ​elke​ ​wedstrijd​ ​moet​ ​er​  ​iemand​ ​tellen.​ ​Dit​ ​kan​ ​in​ ​een​ ​onderling​ ​af​ ​te​ ​spreken​ ​‘om​ ​en​ ​om’ systeem​ ​gebeuren.​ ​Telborden​ ​zijn​ ​voldoende​ ​in​ ​de​ ​zaal​ ​te​ ​vinden. 

Alle​ ​uitslagen​ ​vul​ ​je​ ​in​ ​op​ ​het​ ​competitieformulier.​ ​Na​ ​afloop​ ​geef​ ​je​ ​de​ ​formulieren​ ​aan​​ Peter​ Groen of Wim Spelt.​ 

Vragen​ ​en/of​ ​suggesties​ ​over​ ​het​ ​verloop​ ​van​ ​deze​ ​competitie​ ​kunnen​ ​worden​ ​voorgelegd​ ​aan competitieleider ​ Peter​ ​ Groen.​ ​ Hij​ ​ zal,​ ​ indien​ ​ ​dit ​ document​​  daarin​ ​​niet ​ voorziet,​ ​ een​ ​ beslissing​ nemen. 

Tijdens​ ​alle​ ​speelavonden​ ​is​ ​de​ ​bar​ ​geopend​ ​en​ ​staat​ ​men​ ​klaar​ ​een​ ​hapje​ ​en​ ​een​ ​drankje​ ​te serveren.
Als organisatie willen we graag 1 aanspreekpunt per team in ons bezit hebben, met haar of hem kan overlegd worden indien nodig.
Wij willen graag van elk team een naam met emailadres ontvangen.

Rest​ ​ons​ ​jullie​ ​heel​ ​veel​ ​tafeltennis​ ​plezier​ ​te​ ​wensen.

Namens de organisatie met sportieve groet;
Peter Groen
Arjan de Boer 
Wim Spelt

Teams;
1.​ ​Tapasia/Jumbo​ ​Supermarkt​ ​Rhenen 
2.​ ​OFS Sport 
3.​ ​D​ ​&​ ​O​ ​Administratie​ ​en​ ​Belastingadvies
4.​ ​Midgetgolf​ De​ ​Dikkenberg 
5.​ ​ttv Bit.nl
6.​ ​ ​Q’s ​Pool- en Snookercentrum
7.​ ​Lukkien
8.​ ​Spelt​ ​Financiële​ ​Adviseurs
9.​ ​Grandcafé​ ​Mr.​ ​Bojangels
10​ ​Massagepraktijk​ De​ ​Cirkel-Ede
11.​ ​Wurms​ ​Pakketservice
12.​ Uw Pianowinkel

Speeldata:

23-1-2020 Midgetgolf De Dikkenberg - Grand Café Mr. Bojangels
  Tapasia/Jumbo - Uw Pianowinkel
  Lukkien - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
  OFSsport - Spelt financiële adviseurs
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede  - BIT.nl
  Wurms Logistiek  - vrij
       
       
30-1-2020 Wurms Logistiek  - BIT.nl
  Grand Café Mr. Bojangels  - Spelt financiële adviseurs
  Midgetgolf De Dikkenberg  - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Uw Pianowinkel  - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
  Lukkien  - Tapasia/Jumbo
  OFSsport  - vrij
       
       
6-2-2020 Spelt financiële adviseurs - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  BIT.nl - Uw Pianowinkel
  D & O Administratie Belastingadvies B.V. - OFSsport
  Grand Café Mr. Bojangels - Lukkien
  Wurms Logistiek - Midgetgolf De Dikkenberg
  Tapasia/Jumbo - vrij
       
13-2-2020 Spelt financiële adviseurs  - Uw Pianowinkel
  BIT.nl  - Lukkien
  OFSsport  - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Tapasia/Jumbo  - Midgetgolf De Dikkenberg
  Grand Café Mr. Bojangels  - Wurms Logistiek
  D & O Administratie Belastingadvies B.V.  - vrij
       
20-2-2020 Spelt financiële adviseurs - Midgetgolf De Dikkenberg
  Wurms Logistiek - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
  Grand Café Mr. Bojangels - Tapasia/Jumbo
  Uw Pianowinkel - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Lukkien - OFSsport
  BIT.nl - vrij
       
27-2-2020 Voorjaarsvakantie    
       
5-3-2020 Midgetgolf De Dikkenberg  - BIT.nl
  Uw Pianowinkel  - Grand Café Mr. Bojangels
  Lukkien  - Wurms Logistiek
  OFSsport  - Tapasia/Jumbo
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede  - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
  Spelt financiële adviseurs  - vrij
       
12-3-2020 Spelt financiële adviseurs  - Lukkien
  BIT.nl  - OFSsport
  D & O Administratie Belastingadvies B.V.  - Midgetgolf De Dikkenberg
  Tapasia/Jumbo  - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Wurms Logistiek  - Uw Pianowinkel
  Grand Café Mr. Bojangels  -  vrij
       
19-3-2020 Spelt financiële adviseurs  - Tapasia/Jumbo
  BIT.nl  - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
  Wurms Logistiek  - OFSsport
  Grand Café Mr. Bojangels  - Massagepraktijk De Cirkel - Ede
  Uw Pianowinkel  - Midgetgolf De Dikkenberg
  Lukkien  - vrij
       
26-3-2020 D & O Administratie Belastingadvies B.V.  - Spelt financiële adviseurs
  Tapasia/Jumbo  - BIT.nl
  Midgetgolf De Dikkenberg  - Lukkien
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede  - Wurms Logistiek
  OFSsport  - Grand Café Mr. Bojangels
  Uw Pianowinkel  - vrij
       
2-4-2020 BIT.nl  - Spelt financiële adviseurs
  D & O Administratie Belastingadvies B.V.  - Grand Café Mr. Bojangels
  Tapasia/Jumbo  - Wurms Logistiek
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede  - Lukkien
  OFSsport  - Uw Pianowinkel
  Midgetgolf De Dikkenberg  - vrij
       
9-4-2020      
       
16-2-2020 Spelt financiële adviseurs  - Wurms Logistiek
  BIT.nl  - Grand Café Mr. Bojangels
  Tapasia/Jumbo  - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
  Uw Pianowinkel  - Lukkien
  OFSsport  - Midgetgolf De Dikkenberg
  Massagepraktijk De Cirkel - Ede  - vrij
       
23-4-2020 Individueel eindtournooi    

 

Evenementen

13okt
Sportklas PAC 13.15-14.30
19okt
Edese Jeugd via SportService
27okt
Sportklas PAC 13.15-14.30
27okt
Sportklas PAC 13.15-14.30

Agenda

September 2021
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3