Programma BIT.NL/EdeStad.nl
BedrijfsTafeltenniscompetitie
Voorjaar 2022

Beste deelnemer(s)
In deze bijlage tref je het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltenniscompetitie voorjaar 2022 aan.
Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning..

Organisatie
Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Voorzitter: Arjan de Boer ​(​ ​Email:​ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ​ ​of​ ​0625336623)
Competitieleider: Peter​ ​Groen​ ​(Email:​ ​Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.​ ​of​ ​0623229316)
Publiciteit en tafelindeling:​ ​Wim​ ​Spelt​  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.​/​ ​0612179646 

Deelnemers:
Er doen deze aflevering 11 teams mee. We mogen 1 nieuw team verwekomen te weten Bengelmedia, gevestigd in Amsterdam. Bengelmedia is een full-service marketing bureau met als directeur Gradus Groothengel, wel bekend als lid van onze vereniging.
We wensen de nieuwe teams veel speelplezier en gezelligheid toe.
Ede Stad blijft ook nu haar naam verbinden aan onze competitie met verslaglegging in Ede Stad Digitaal en in de woensdagkrant.
De speelavond is de donderdag. Er is door de competitiecie. besloten dat er in principe geen wedstrijd kan worden verzet. In een enkel geval(calamiteit) kan de wedstrijdleiding een wedstrijd verzetten. Een verzoek daartoe kan 1 week van tevoren via Wim Spelt ingediend worden(emailadres en mobiele telefoonnummer zie hierboven). Wim Spelt communiceert dit met alle commissieleden en kan bij uitzondering beslissen of deze wedstrijd wordt verzet. Verzette wedstrijden dienen altijd in dezelfde week of de week erna te worden ingehaald.

Poule systeem:
Gekozen is om het systeem zodanig op te zetten dat er voor een ieder zoveel mogelijk gespeeld gaat worden. Daarom is er gekozen voor dezelfde opzet als in de vorige competitie, dus 1 poule van 11 teams waarin alle teams 1x tegen elkaar spelen.
Een week nadat de reguliere competitie is afgelopen spelen we het individuele- en bedrijfstoernooi.
Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld is bekend wie de winnaar is van deze najaar editie.
Deze aflevering wordt gespeeld conform het NTTB systeem, dus elke partij is 1 punt. Voor de procentenbeker(individueel) tellen alle games mee. Er wordt gespeeld volgens het best of three systeem. Er kan door een team dus maximaal 10 punten per wedstrijd worden gehaald.
Het voorgiftsysteem blijft hetzelfde als in de afgelopen voorjaar editie. In dit systeem begint iedereen met 0 punten maar moet de sterkste qua klasse meer punten scoren.

Dit systeem verloopt dan als volgt:
Bij 1 klasse verschil moet de sterkste speler tot 13 punten spelen, de minst sterke tot 11 punten
Bij 2 klassen verschil tot 15 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 3 klassen verschil tot 16 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 4 klassen verschil tot 17 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 5 klassen verschil tot 18 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 6 klassen verschil tot 19 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 7 klassen verschil tot 20 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 8 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 9 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 10 punten
Bij 10 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 9 punten
Bij 11 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 8 punten
Bij 12 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 7 punten
Bij 13 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 6 punten

De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten van de wedstrijden van het najaar 2021, waarbij wel rekening is gehouden met de nieuwe puntentellingen. Hierdoor kunnen sommige spelers die net onder 60% scoorden of daarnet op of boven zaten een klasse hoger zijn ingedeeld. Dit is door de commissie zorgvuldig bekeken en unaniem vastgesteld. Door deze puntentelling is dit ook niet meer dan redelijk, immers de sterkere speler heeft ook meer kans om punten te behalen. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen en tevens worden meegezonden met dit document. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald.
Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie geldig.
Een deelnemend team mag tijdens een wedstrijd maximaal twee spelers opstellen die regelmatig in competitieverband tafeltennisbond ( NTTB/Gelre of andere NTTB afdeling) spelen. Als competitiespelers worden beschouwd spelers die gemiddeld minimaal vier keer in competitieverband bij de NTTB/Gelre of andere afdeling zijn uitgekomen. Daarbij wordt gekeken naar het afgelopen seizoen 2021.
De competitieleider (Peter Groen) zal dit bewaken.
De commissie is zich er terdege van bewust dat het een bedrijfstafeltenniscompetitie is en moet blijven. Daaraan wil zij vooralsnog niet tornen. Wel zullen de regels naar de geest en niet alleen naar de letter in een voorkomend geval worden gehanteerd.

Start en einde:
De eerste speelavond is donderdag 27 januari 2022.
De laatste speelavond is donderdag 07 april 2022.
De voorjaarscompetitie 2022 wordt op donderdag 21 april 2022 besloten met een individueel- en bedrijfstoernooi, ook voor sponsoren .

Hoe komt de eindstand tot stand?
Bij de bepaling van de eindstanden is het totaal behaalde wedstrijdpunten ( per avond maximaal 10) bepalend. Bij twee gelijk geëindigde teams is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Is dat ook gelijk is het game totaal van die wedstrijd doorslaggevend. Is ook dat gelijk dan wordt gekeken naar saldo (gewonnen - verloren games) gedurende de gehele competitie. Geeft zelfs dat geen beslissing wordt er geloot.
Eindigen er drie of meer teams gelijk, is het game saldo bepalend. Is dat gelijk dan beslist het aantal gewonnen games. Is dat ook gelijk dan beslist het minst verloren aantal games. Is zelfs daarna geen beslissing gevallen dan wordt er geloot.

Het bedrijfstafeltennistoernooi wordt traditioneel besloten met het individueel Open Bedrijfstafeltennis Toernooi, tevens toegankelijk voor sponsoren. De speeldatum daarvoor is zoals eerder gemeld vastgesteld op donderdagavond 21 april 2022.
Aan dit toernooi kunnen alle spelers meedoen van de bedrijfstafeltenniscompetitie en spelers namens sponsoren en andere geïnteresseerde bedrijven uit de Edese regio. De commissie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers per bedrijf te maximaliseren. De poule indeling zal in principe uit niet meer dan acht spelers bestaan.

Hoe werkt de competitie?
Elke donderdagavond wordt om 19.45 uur gestart met de wedstrijden. Daar willen we, gezien het feit dat nog velen van ons moeten/mogen werken, ook de hand aan houden.
Als organisatie zullen we er meer op letten dat, ook als is er nog maar 1 of 2 spelers aanwezig, op dit tijdstip wordt begonnen met de wedstrijden.

Het is verstandig om wat eerder aanwezig te zijn, zodat je nog even in kan spelen, het competitieformulier kunt invullen en een lekker kopje koffie drinken.
Peter Groen , Wim Spelt en Arjan de Boer zijn tijdig aanwezig zijn om uit te leggen hoe de competitieformulieren moeten worden ingevuld. Vragen rond de voorgift berekening enz. kunnen worden toegelicht.
Wim Spelt reikt elke avond de wedstrijdformulieren uit en deelt ook per tafel 1 formulier uit met de vooraf bepaalde voorgiftregeling. Dit formulier dient door elke tafel met het wedstrijdformulier te worden ingeleverd bij wedstrijdleider Peter Groen. Wim Spelt geeft ook aan op welke tafel de wedstrijd wordt gespeeld. Graag na afloop van de wedstrijd de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk volledig ingevuld bij de bar inleveren.
Peter Groen zorgt dat de standen en individuele scores worden bijgewerkt.

Wim Spelt en Eip Janssen zorgen er voor dat er een verslag opgeleukt met foto’s op de internetsite van onze mediapartner EdeStad.nl en TTV BIT.NL komt te staan. Dit geeft extra aandacht voor uw bedrijf of sponsor. Ziet u iets leuks dat het vermelden waard is noteer dat dan op de achterzijde van het uitslagenbriefje. Wellicht komt het in het verslag terug!

Klasse indeling:
Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast.

Vuistregel:
Bij een winstpercentage tussen ongeveer 35 en ongeveer 60 % blijft de indeling ongewijzigd.
Lager dan ongeveer 35 % zakt men een niveau. De laagste klasse is drie. Nieuwkomers, die slechts recreatief hebben gespeeld, kunnen in klasse vier worden ingeschaald.
Hoger dan ongeveer 60 % stijgt men een klasse.
Er wordt gespeeld met een team van 3 of 4 mensen. Drie spelers spelen altijd alle individuele partijen. In het dubbel mag een persoon extra worden ingezet. Per speelavond mag een team maximaal twee competitiespelers ( Tafeltennisbond) opstellen. Hier wordt strikt de hand aan gehouden en zijn geen afwijkingen mogelijk.
Spelers die aangemeld/ingeschreven zijn bij het desbetreffende team spelen voor de punten. Invallers die niet aangemeld/ingeschreven zijn bij een team spelen niet voor de punten.
De procenten-bokaal kan alleen worden gewonnen door spelers die minimaal 50% van het aantal wedstrijden hebben meegedaan. Dat is voor deze editie afgerond op 5 wedstrijden.
Bij onvoorziene omstandigheden kan overleg worden gepleegd met wedstrijdleider Peter Groen. Hij kan bij hoge uitzondering dispensatie verlenen.
Een speler kan slechts bij 1 team aangemeld/ingeschreven zijn.
Het team dat niet compleet achter de tafel verschijnt, krijgt automatisch een 3-0 nederlaag, per te spelen wedstrijd, op het wedstrijdformulier bijgeschreven.
Reglementair besliste partijen tellen niet mee voor de individuele berekening van de score.
Iedere teamspeler speelt per wedstrijd 3 enkelpartijen en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. Let op bij de dubbel moet je om de beurt de bal raken! In totaal worden er dus 10 wedstrijden gespeeld. Er worden gespeeld volgens het best of three systeem, dus 2-0, 2-1,0-2 of 1-2 .
De puntentelling is hiervoor al weergegeven. Alleen als de tegenstander in dezelfde klasse speelt moet er na elke game 2 punten verschil zijn. Wordt het 10-10 dan serveer je om de beurt net zo lang tot het verschil 2 punten is.
Deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alleen wedstrijdpunten ( max 10 punten per avond) mee.
De voorgift is hiervoor al weer gegeven
Bij elke wedstrijd moet er iemand tellen. Dit kan in een onderling af te spreken ‘om en om’ systeem gebeuren. Telborden zijn voldoende in de zaal te vinden.
Alle uitslagen vul je in op het competitieformulier. Na afloop geef je de formulieren af aan de bar (meestal Peter Groen)
Vragen en/of suggesties over het verloop van deze competitie kunnen worden voorgelegd aan competitieleider Peter Groen. Hij zal, indien dit document daarin niet voorziet, een beslissing nemen.
Tijdens alle speelavonden is de bar geopend en staat men klaar een hapje en een drankje te serveren.
Als organisatie willen we graag 1 aanspreekpunt per team in ons bezit hebben, met haar of hem kan overlegd worden indien nodig.
Wij willen graag van elk team een naam met emailadres ontvangen.

Rest​ ​ons​ ​jullie​ ​heel​ ​veel​ ​tafeltennis​ ​plezier​ ​te​ ​wensen.

Namens de organisatie met sportieve groet;
Peter Groen
Arjan de Boer 
Wim Spelt

Teams;
1. Tapasia
2. Van van Ee
3. D & O Administratie en Belastingadvies
4. Midgetgolf De Dikkenberg
5. ttv Bit.nl
6. Fantaziehuis
7. Uw Pianowinkel
8. Spelt Financiële Adviseurs
9. Grandcafé Mr. Bojangels
10. Massagepraktijk De Cirkel-Ede
11. Bengelmedia

Programma voorjaar 2022 Bedrijfscompetitie ttv BIT.NL

27-1-2022   Bengelmedia - Massagepraktijk De Cirkel
    D & O Administratie Belastingadvies B.V. - Uw Pianowinkel
    Fantaziehuis Bennekom - Tapasia
    Van van Ee - Spelt financiële adviseurs
    BIT.nl - Grand Café Mr. Bojangels
    Midgetgolf De Dikkenberg - VRIJ
         
3-2-2022   Midgetgolf De Dikkenberg - Grand Café Mr. Bojangels
    Spelt financiële adviseurs - BIT.nl
    Tapasia - Van van Ee
    Uw Pianowinkel - Fantaziehuis Bennekom
    Massagepraktijk De Cirkel - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
    VRIJ - Bengelmedia
         
10-2-2022   D & O Administratie Belastingadvies B.V. - Bengelmedia
    Fantaziehuis Bennekom - Massagepraktijk De Cirkel
    Van van Ee - Uw Pianowinkel
    BIT.nl - Tapasia
    Midgetgolf De Dikkenberg - Spelt financiële adviseurs
    Grand Café Mr. Bojangels - VRIJ
         
17-2-2022   Spelt financiële adviseurs - Grand Café Mr. Bojangels
    Tapasia - Midgetgolf De Dikkenberg
    Uw Pianowinkel - BIT.nl
    Massagepraktijk De Cirkel - Van van Ee
    Bengelmedia - Fantaziehuis Bennekom
    VRIJ - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
         
24-2-2022   Fantaziehuis Bennekom - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
    Van van Ee - Bengelmedia
    BIT.nl - Massagepraktijk De Cirkel
    Midgetgolf De Dikkenberg - Uw Pianowinkel
    Grand Café Mr. Bojangels - Tapasia
    Spelt financiële adviseurs - VRIJ
         
3-3-2022   Tapasia - Spelt financiële adviseurs
    Uw Pianowinkel - Grand Café Mr. Bojangels
    Massagepraktijk De Cirkel - Midgetgolf De Dikkenberg
    Bengelmedia - BIT.nl
    D & O Administratie Belastingadvies B.V. - Van van Ee
    VRIJ - Fantaziehuis Bennekom
         
10-3-2022   Van van Ee - Fantaziehuis Bennekom
    BIT.nl - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
    Midgetgolf De Dikkenberg - Bengelmedia
    Grand Café Mr. Bojangels - Massagepraktijk De Cirkel
    Spelt financiële adviseurs - Uw Pianowinkel
    Tapasia - VRIJ
         
17-3-2022   Uw Pianowinkel - Tapasia
    Massagepraktijk De Cirkel - Spelt financiële adviseurs
    Bengelmedia - Grand Café Mr. Bojangels
    D & O Administratie Belastingadvies B.V. - Midgetgolf De Dikkenberg
    Fantaziehuis Bennekom - BIT.nl
    VRIJ - Van van Ee
      -  
24-3-2022   BIT.nl - Van van Ee
    Midgetgolf De Dikkenberg - Fantaziehuis Bennekom
    Grand Café Mr. Bojangels - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
    Spelt financiële adviseurs - Bengelmedia
    Tapasia - Massagepraktijk De Cirkel
    Uw Pianowinkel - VRIJ
         
31-3-2022   Massagepraktijk De Cirkel - Uw Pianowinkel
    Bengelmedia - Tapasia
    D & O Administratie Belastingadvies B.V. - Spelt financiële adviseurs
    Fantaziehuis Bennekom - Grand Café Mr. Bojangels
    Van van Ee - Midgetgolf De Dikkenberg
    VRIJ - BIT.nl
         
7-4-2022   Midgetgolf De Dikkenberg - BIT.nl
    Grand Café Mr. Bojangels - Van van Ee
    Spelt financiële adviseurs - Fantaziehuis Bennekom
    Tapasia - D & O Administratie Belastingadvies B.V.
    Uw Pianowinkel - Bengelmedia
    Massagepraktijk De Cirkel - VRIJ

Evenementen

08juli
BIT1 Wiltschut Finale in Huissen 20.00 uur
08juli
Toernooi: Gijs van Schoonhoven
09juli
Eindactiviteit Jeugd 11.00-16.00
15juli
Toernooi: Gijs van Schoonhoven

Agenda

Juli 2022
M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31